Gümrük Müşavirleriyle Toplantı Yapıldı

Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği’nce talep edilen ve organize edilen toplantıda, Gümrük Müşavirleri ve Gümrük İdarelerimizin yaşadığı çeşitli sıkıntıları görüşerek çözüme kavuşturmak için bir araya geldiklerini belirten Bölge Müdürümüz, Gümrük müşavirlerinin ilettiği teknik sıkıntıların yanında, Gümrük ve Ticaret bakanlığı olarak tüm paydaşlardan AB standartlarında gümrük işleri istediklerini belirtti. Bölge Müdürümüz konuşmasında, “Avrupa Birliğinde çıtayı tuttururken, toplumun bir kesimiyle yapılan bir başarı değil, tüm paydaşların hep birlikte kaliteyi yakalamasıyla gerçekleşiyor. Bizlerinde gümrük müşavirlerimiz ve iş adamlarımızdan belli taleplerimiz var. Özellikle bu taleplerimizin temelinde yetkisiz iş takibi yatıyor. Gümrük müşaviri ve yardımcısı arkadaşımız, dirsek çürütüyor, emek veriyor, sınavlara giriyor. Hem beyin kalitesi olarak ve hem de meslekte uzmanlaşma anlamında kaliteyi yakalıyorlar. Ancak yetkisiz kişilerin Gümrük Müdürlüklerimizde iş takibi yapmaya başlamasıyla birlikte, bu kalite ve çıta bir anda yerlerde sürünmeye başlıyor. Bu sıkıntıların sonucunda başka sıkıntılarda ortaya çıkıyor. Bu tip insanlar bizim memurlarımıza bahşiş adı altında rüşvet vermeye çalışarak kaçak işler yaptırmaya çalışıyorlar. Bu da çok ciddi sıkıntılar oluşmasına neden oluyor. Bunu nasıl engelleyebiliriz. Bunu da ancak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, yetkili gümrük müşaviri ve yardımcısı arkadaşlarımız ile iş adamlarımızın işbirliğiyle engelleyebiliriz.” dedi.
 
Toplantıda Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği’nce sunulan maddeler;
 
  1. Gemi özet beyanı sistemde risk analizine (fiziki kontrole) tabi tutulduğunda Gümrük tarafından özet beyan veren acentelere durumun bildirilmemesi nedeniyle acentelerin özet beyanda risk analiz işlemlerini yapmaktan imtina etmeleri.
  2. Liman kapılarında görevli bulunan Gümrük Muhafaza Memurlarının manüel evrak takip sistemi yerine, zaman kaybının önlenmesi ve işlemlerin hızlandırılması açısından mevcut limanların sistemini kullanarak verilerin elektronik ortamda takip edilip işlemlerin sağlaması.
  3. Limanlara saat 24.00’dan sonra 2. iskele olarak gelen konteynırlar  ertesi gün işleme alınmak üzere sadece liman içerisine bırakılmak istenilmesi halinde, Gümrük İdaresince mesai talep edilmekte, aksi takdirde eşya liman içerisine alınmamaktadır. Bu gibi durumlarda mesai talebinde bulunulmadan konteynırların liman içerisine alınmasının sağlanması.
  4. Limanlarda tam tespit ve muayene işlemleri esnasında oluşan hasarlarda, acenteler mal sahibine göndermek üzere hasar tespit tutanağı istemekte ve bu tutanakta liman otoritesi dışında resmi kurumun da imzasını talep etmektedirler. Konu ile ilgili olarak işlemin hukuksal açıdan resmiyet kazanması adına hasar tespit tutanağına Limanda görevli Gümrük Memurlarının dahil edilmesinin sağlanması.
  5. Limak Limanı talebine göre; Bölge genelinde yakalanan her türlü kaçak eşyanın, iş yoğunluğuna bağlı olarak, işgal edeceği alanın göz önünde bulundurularak mümkünse Limak Limanına getirilmemesi, bu kapsamdaki eşyaların yeddi emin depolarına veya diğer antrepolara konulmasının sağlanması.
  6. Toplantı esnasında dile getirilecek diğer konular.
 
 
 

Belirtilen maddelerde yer alan sorunların yanı sıra müşavirlerinin farklı konularda da yaşadıkları sorunlar istişare edildi, toplantıda müşavirlerin yaşadığı sıkıntılara çözümler bulundu. Çözüm odaklı bu tür toplantıların ileriki zamanlarda da düzenlenmesi Gümrük Müşavirlerince talep edildi.

Bölge Müdürlüğümüzün toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Bağlantılı Gümrük Müdürlerimiz, Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Hüseyin SARIDAĞ, Hatay Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Mehmet Şahin KILIÇ, Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği Hatay temsilcisi Şenol AKYILDIZ, DTO Müdürü ve Meclis Üyeleri, Assan Liman temsilcileri, Limak Liman temsilcilerinin yanı sıra bölgede yerleşik ithalat ve ihracat firma temsilcileri ile gümrük müşavirleri katıldı.