Bakanımız Sn. Bülent Tüfenkci'nin 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü Mesajı

Tüketim temel ihtiyaçlar ve zorunluluklar üzerinden insanımızın hayatına yön veren bir davranış olarak hayatımıza girmiştir. Bilgi ve teknolojide meydana gelen gelişmelerle tüketim, sosyal hayatımızda alışkanlıklarımıza ve davranışlarımızı da dönüştürmeye başlamıştır. 
 
Son yıllarda tüketim kültürünün hızlı bir şekilde yayılması, değerlerin maddileşmesi ile birlikte gündelik yaşamımız tüketim etrafında dönmeye başladı. Tüketimin hayatımızda egemen olmasıyla birlikte bir takım sorunları beraberinde getirmiştir.
 
Bu kapsamda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak Tüketicilerimizin, sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, kayıplarını giderici tedbirleri alıyor ve gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Piyasaya sunulan mal ve hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi amacına yönelik olarak kalite denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Tüketicilerimizi  korunmasına ilişkin politikalar geliştiriyor ve çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
 
Tüketicilerimizin işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarının giderilmesi konusunda gerek Bakanlık merkez teşkilatımız gerekse tüketici hakem heyetleri ile tüketici mahkemelerinin büyük bir özveriyle çalışıyor.  Bu hizmetler vesilesiyle Tüketici Hakem Heyetleri, tüketici haklarının korunmasında önemli bir bayrağı taşımaktadır. 
 
Tüketici Hakem Heyetlerimize 2017 yılında toplam 590.736 başvuru yapılmış, 636.906 adet karar verilmiştir. Tüketici hakem heyetleri kararlarının %77’si tüketici lehine, %23’ü tüketici aleyhine çıkmıştır. 2017 yılının sonlarına doğru tüketici hakem heyetlerine başvurularda parasal sınırı ilçeler için 4.000 TL’ye iller için ise 6.000 TL’ ye yükselttik. 2018 yılında yeniden değerleme oranında arttırılan bu rakamların ilçeler için 4.570 TL, illerde ise 6.860 TL oldu.  
 
Tüketici Hakem Heyetlerinin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili çalışmalar başlattık. Çalışma kapsamında İlçe tüketici hakem heyetlerinde Kaymakamlıklarda bulunan  “Tüketici Hakem Heyeti”  tabelası kalacak şekilde 1011 Tüketici Hakem Heyeti başvuru almaya devam etmesi, bununla birlikte, karar mercilerinin 211 merkezde toplanarak güçlendirilmesi sürecini başlattık. Reform niteliğindeki bu çalışmayla devletimizin bütçesinde yıllık 105 milyon TL tasarruf sağlamış olacağız.
 
Tüketicilerimizin sağlık ve güvenliğini korumak adına piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini oldukça önemsiyoruz. Bakanlığımızın sorumluluğunda bulunan tüketici ürünlerinden sağlık ve güvenliğe zarar verecek nitelikte olanları daha ithalat aşamasında, piyasaya arz edilmeden ülkemize girişini engelliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz denetim faaliyetleri sayesinde Bakanlığımızın sorumluluğundaki ürünlerde güvensizlik oranı 2011 yılında %38,6 iken 2016 yılı itibariyle bu rakam %2’ye gerilemiştir. 2017 yılında bu oranı %0,35’ e kadar indirdik. Hedefimiz etkin denetimlerle bu oranı mümkün olduğunca sıfıra yaklaştırmaktır. 
 
Bakanlık olarak önümüzdeki dönemde piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sonucunda tüketicilerin sağlık ve güvenliklerini tehdit eden ürünler hakkında bilginin, gelişen iletişim teknolojileri göz önüne alarak daha geniş kitlelere duyurulması adına “Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi” oluşturulması için gerekli çalışmalara başlattık.
 
Tüketicilerimizin bilinçlendirilmesi hususunda sosyal medyayı ve tüketicilerimize ulaşabileceğimiz her türlü ortamı etkin bir şekilde kullanmayı hedefliyoruz. Ayrıca, Alo 175 Tüketici Danışma Hattı ile tüketicilerimize yaşadıkları sorunlarla ilgili olarak anında ve hızlı bir şekilde bilgi alma imkanı sunuyoruz. 2017 yılında  Alo 175 Tüketici Danışma Hattı üzerinden yaklaşık 340.000 çağrıyı cevapladık.
 
Tüketimin sadece tüketici hakları boyutu ile ilgili değil aynı zamanda bilinçli tüketim ve israfın önlenmesi boyutlarında da tüketicileri bilgilendirme misyonunu üstleniyoruz.  Bu kapsamda 2017 yılı Türkiye İsraf Raporunu hazırlayıp kamuoyu ile paylaştık. 
 
“Güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans” prensibi ve “Bilinçli tüketici, bilinçli toplum” anlayışı çerçevesinde Tüketicilerimizin bu anlayışa sahip olabilmelerinde en başta kendilerine, firmalarımıza, öğretim görevlilerimize, basınımıza, radyo ve televizyon kuruluşlarımıza ve bugünden, ülkemizin geleceği için, gençlerimize ve çocuklarımıza önemli görevler düşmektedir.”  diyerek “Vatandaşlarımızın iyi birey olmanın bilinçli bir tüketici olmaktan geçtiğini unutmamaları dileğiyle; tüm tüketicilerimizin, tüketici hareketi mensuplarının, tüketici hakem heyeti ve tüketici mahkemelerimizin değerli çalışanlarının ve tüketicilerin daha iyi korunabilmesi adına gayret gösteren ve bu yolda emek sarf eden tüm vatandaşlarımızın 15 Mart Dünya Tüketiciler Gününü kutlarım.
 
Bülent TÜFENKCİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı