Doğu Akdeniz Bölge Müdürlüğü

2017 Yılı Liman Giriş Kartı Vize İşlemleri


2017 YILI LİMAN GİRİŞ KARTI VİZE İŞLEMLERİ

Hatay Valiliği Deniz Limanları ve iskeleleri Giriş Çıkış Kartları ve Limanlarda Uyulacak Esaslara Dair Yönergenin,
Giriş Kartlarının Yenilenmesi Değiştirilmesi ve Vize İşlemleri başlıklı;

18.Maddesi – Giriş kartları 1 ( bir) yıl süre ile geçerlidir. Ancak her yıl ocak ayının sonuna kadar vize edilmeyen kartlar iptal edilir. Vize işlemi her yıl ocak ayının sonuna kadar kart bürosunca kart sahibi araştırma ve değerlendirmeye tabi tutulduktan sonra Liman Mülki İdare Amirinin veya yetkilendireceği özel/kamu kurum/kuruluşunca onaylanmak suretiyle yapılır. Yenilenmeyen veya vize edilmeyen kartlar sistem tarafından kendiliğinden bloke edilir.
Yönergede belirtildiği üzere;

 
2017 YILI LİMAN GİRİŞ KARTI VİZE İŞLEMLERİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER
Şahıslar İçin
 
 1. Dilekçe ( Firma tarafından ıslak imzalı ve kaşeli olacak, 1 den fazla çalışan tek dilekçede belirtilecek.)
 2. Taahhütname ( 1 adet Dilekçeye eklenecek, Firma tarafından ıslak imzalı ve kaşeli olacak)
 3. Kart Talep Formu (Matbu) (Her şahıs için 1 adet vize kutucuğu işaretlenerek imzalı ve resimli olacak)
 4. Savcılık Belgesi (Son altı ay içerisinde alınmış, Savcılıktan tasdikli olması gerekir. )
 5. Personelin Sigorta Ettirildiğine Dair Belge
 6. Nufus Cüzdan Fotokopisi ( Aslı başvuru esnasında ibraz edilecek)
 7. Şahıslar için "Güvenlik Tahkikat Belgesi" ( Limak Port girişinde bulunan Deniz Polisinden “GBT” ile Denizciler eski belediye binasında bulunan İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünden “KBB” sorgulamaları yaptırılacak.)
Araçlar İçin
 
 1. Ruhsat Fotokopisi
 2. Zorunlu Trafik Sigorta Poliçesi örneği
 3. Araçlar için Güvenlik Tahkikat Belgesi (İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünden sorgulaması yaptırılacak.)
 4. Kiralık Araçlar için Kira Sözleşmesi
 
ÖNEMLİ NOT: Vize işlemi için kart yenilenmesi yapılmayacak olup, eski kart bilgileri onaylanacaktır. Yapılan araştırma ve inceleme sonucunda vize yapılması uygun olmayan kartlar iptal edileceğinden, iptal edilen kartların firmalarca personelden alınarak Kart Bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir. Kartların teslim edilmeyerek usulsüz kullanılması durumunda başvuru yapan firmalar sorumlu olacağından mevcut mevzuat hükümlerince firmalara cezai işlem uygulanacaktır.
 
 Yılsonundan ocak ayı son gününe kadar mevcut kartların kullanımına devam edilecektir. Firma tarafından sunulan belgeler kaşeli ve firma yetkilisi tarafından imzalı olarak teslim edilecektir. Vize işlemlerinden herhangi bir ücret alınmayacaktır.

Yeni Liman Giriş Kartı Başvurusu Rehberi için tıklayınız..